Propozycje śpiewów - Narodziny św. Jana

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 18.06.2012 22:28

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

MSZA W WIGILIĘ
 
Procesja wejścia:
Już w łonie matki (pieśń do Jana Chrzciciela)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Ten będzie wielki w oczach Pana i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu z jego narodzeniem cieszyć się będzie.”
 
Już w łonie matki
 
Przygotowanie darów:
Pokładam w panu ufność mą
W psalmie między czytaniami słyszymy: Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem.
 
Pokładam w Panu ufność mą
 
Komunia:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił”
 
Idzie, idzie
 
Uwielbienie:
Niechaj będzie uwielbiony
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Niechaj będzie uwielbiony
 
Procesja na zakończenie:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy: „Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa, miłujecie Go; teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzicie; a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.”
 
Chrystus, Chrystus
 
 
MSZA W DZIEŃ
 
Procesja wejścia:
Zwiastun wschodzącego słońca (pieśń do Jana Chrzciciela)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on, aby zaświadczyć o światłości, i przygotować Panu lud doskonały.”
 
Zwiastun Wschodzącego Słońca
 
Przygotowanie darów:
Ciebie całą duszą pragnę (Boże, jesteś moim Bogiem)
Jan Chrzciciel szedł przed Panem, by przygotować mu drogę – my czekając z tęsknotą na Pana, przygotujmy się na Jego przyjście.
 
Boże, jesteś moim Bogiem
 
Komunia:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Dzięki serdecznej litości naszego Boga, nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce.”
 
Bóg nad swym ludem
 
Uwielbienie:
Ciebie Boże wielbimy
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Ciebie Boże wielbimy
 
Procesja na zakończenie:
Niech się radują niebiosa i ziemia
Za przykładem Świętego Jana Chrzciciela wiernie wyczekujmy nadejścia Pana.
 
Niech się radują