Propozycje śpiewów - Św. Piotra i Pawła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 26.06.2014 22:52

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Bóg, wieczna światłość (pieśń do Piotra i Pawła)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Radujmy się w Panu w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, którzy własną krwią użyźnili Kościół, pili kielich Pański i stali się przyjaciółmi Boga.”
 
Bóg wieczna światłość
 
Przygotowanie darów:
Boże, obdarz Kościół Twój
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.”
 
Boże obdarz Kościół Twój
 
Komunia:
Na skale Kościół stoi
Piotr rzekł do Jezusa: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Jezus odpowiedział: Ty jesteś Piotr czyli Skała i na tej Skale zbuduję mój Kościół.
 
Na skale Kościół stoi
 
Uwielbienie:
Czego chcesz od nas, Panie
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Czego chcesz od nas, Panie
 
Procesja na zakończenie:
Idźcie na cały świat
Za przykładem Świętych Piotra i Pawła bądźmy wiernymi Apostołami Chrystusa.
 
Idźcie na cały świat