Propozycje śpiewów - XV Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 10.07.2012 08:54

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Boże zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, nasycę się Twym widokiem, gdy ukaże się Twoja chwała.”
 
Boże zmiłuj się nas nami
 
Przygotowanie darów:
Za rękę weź mnie Panie
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania”
 
Za rękę weź mnie
 
Komunia:
Jam jest chlebem żywym
W nawiązaniu do antyfon na wejście: „Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta: przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie.” lub ”Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.”
 
Jam jest Chlebem
 
Uwielbienie:
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
 
Procesja na zakończenie:
Ochrzczeni w Chrystusie
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.”
 
Ochrzczeni w Chrystusie