Propozycje śpiewów - XVI Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 16.07.2012 23:53

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię.”
 
Głos imię Pana
 
Przygotowanie darów:
Pan mój Wódz i Pasterz mój
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, która mówi nam o Jezusie, Dobrym Pasterzu, który jednoczy ludzkość.
 
Pan mój wódz
 
Komunia:
Ja wiem w kogo ja wierzę/Pan Jezus już się zbliża
W nawiązaniu do antyfon na wejście: „Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, dał pokarm bogobojnym.” lub ” Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.”
 
Ja wiek w kogo ja wierzę
 
Uwielbienie:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Cały świat niech śpiewa
 
Procesja na zakończenie:
Panie połącz nas
W drugim czytaniu słyszeliśmy: „Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem; On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość.”
 
Panie połącz nas