Propozycje śpiewów - XVII Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 23.07.2012 17:12

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Pan wieczernik przygotował
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, Bóg dom gotuje dla opuszczonych, On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę.”
 
Pan wieczernik przygotował
 
Przygotowanie darów:
Jeden chleb
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii słowa, gdzie w drugim czytaniu Św. Paweł nawołuje do zachowania jedności.
 
Jeden chleb
 
Komunia:
O Panie Ty nam dajesz
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.”
 
O Panie Ty nam dajesz
 
Uwielbienie:
Czego chcesz od nas Panie
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Czego chcesz od nas Panie
 
Procesja na zakończenie:
Boże obdarz Kościół swój
Na zakończenie pomódlmy się o jedność i pokój w naszym Świętym Kościele.
 
Boże obdarz Kościół Twój