Propozycje śpiewów - Przemienienie Pańskie

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 01.08.2012 16:47

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Ludu Kapłański, Ludu Królewski
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, i odezwał się głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.”
 
Ludu kapłański
 
Przygotowanie darów:
Niech się radują niebiosa i ziemia
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii słowa, w której słyszymy, o wiecznym panowaniu Syna Człowieczego.
 
Niech się radują
 
Komunia:
Jezu, Jezu do mnie przyjdź
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Gdy się objawi Chrystus, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest.”
 
Jezu, Jezu
 
Uwielbienie:
Twoja cześć, chwała
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Twoja cześć
 
Procesja na zakończenie:
Bóg nad swym ludem
Módlmy się, by Jezus Chrystus królował w naszych sercach i działał tam cuda ogromem swojej miłości.
 
Bóg nad swym ludem