Propozycje śpiewów - XIX Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 08.08.2012 14:39

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Ojcze z niebios
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. Powstań, Boże, broń swojej sprawy i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają.”
 
Ojcze z niebios
 
Przygotowanie darów:
Pan zstąpił z nieba
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
 
Pan zstąpił z nieba
 
Komunia:
Zbliżam się w pokorze
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Chwal, Jerozolimo, Pana, który cię darzy wyborną pszenicą.” lub ” Chlebem, który dam, jest moje Ciało za życie świata.”
 
Zbliżam się w pokorze
 
Uwielbienie:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Radośnie Panu
 
Procesja na zakończenie:
Być bliżej Ciebie chcę
W drugim czytaniu słyszeliśmy: „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.”
 
Być bliżej Ciebie