Propozycje śpiewów - Wniebowzięcie NMP

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 08.08.2012 15:23

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

 

Msza w wigilię

Procesja wejścia:
Królowej Anielskiej śpiewajmy
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wysławiamy Ciebie, Maryjo, dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów i na wieki triumfujesz z Chrystusem.”
 
Królowej Anielskiej
 
Przygotowanie darów:
Zdrowaś Maryjo
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy: „Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś.”
 
Zdrowaś Maryja
 
Komunia:
Daj mi Jezusa
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Błogosławione łono Maryi Dziewicy, które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego.”
 
Daj mi Jezusa
 
Uwielbienie:
Magnificat
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Magnificat
 
Procesja na zakończenie:
Ciebie na wieki
Dziękujmy Matce Najświętszej za wszelkie otrzymane łaski i prośmy o Jej wstawiennictwo.
 
Ciebie na wieki
 
 
MSZA W DZIEŃ
 
 
Procesja wejścia:
Matko Niebieskiego Pana/
W nawiązaniu do antyfon na wejście: „Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami,  a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.” lub „Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.
 
Matko niebieskiego Pana
 
 
Przygotowanie darów:
O Maryjo w niebo uniesiona
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.”
 
O Maryjo w niebo uniesiona
 
Komunia:
Cześć Maryi
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, *gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.”
 
Cześć Maryi
 
 
Uwielbienie:
Magnificat
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Magnificat
 
Błogosławieństwo ziół i kwiatów: 
Panie w ofierze/Gwiazdo zaranna
W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny błogosławi się zioła i kwiaty przyniesione przez wiernych do kościoła.
 
Panie w ofierze
 
Gwiazdo zaranna
 
Procesja na zakończenie:
Łask Pośredniczko
Polecajmy się Matce Najświętszej.
 
Łask pośredniczko