Propozycje śpiewów - XX Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 15.08.2013 22:24

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Boże zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Spójrz na nas, Boże, nasz Obrońco, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca. Jeden dzień w przybytkach Twoich jest lepszy niż innych tysiące.”
 
Boże zmiłuj się nad nami
 
Przygotowanie darów:
Panie umocnij wiarę naszą
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa.
 
Panie umocnij wiarę naszą
 
Komunia:
Kto się w opiekę/Pan wieczernik przygotował
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „U Pana jest łaska, u Niego obfite odkupienie.” lub ” Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki.”
 
Kto się w opiekę
 
Pan wieczernik przygotował
 
Uwielbienie:
Czego chcesz od nas Panie
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Czego chcesz od nas Panie
 
Procesja na zakończenie:
Pod Twą obronę
Polecajmy się dobremu Bogu, który jest naszym Obrońcą i strzeże nas od złego.
 
Pod Twą obronę