Propozycje śpiewów - NMP Częstochowskiej

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 21.08.2012 17:55

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Gwiazdo śliczna, wspaniała
W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, śpiewem chwalmy Jej imię.
 
Gwiazdo śliczna 1
 
Gwiazdo śliczna 2
 
Przygotowanie darów:
Jasnogórska Pani , Tyś naszą Hetmanką
W nawiązaniu do psalmu responsoryjnego, w którym powtarzamy: „Tyś wielką chlubą naszego narodu.”
 
Jasnogórska Pani
 
Komunia:
Chrystus Pan karmi nas
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boże. Umiłował Pan bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.”
 
Chrystus Pan
 
Uwielbienie:
Ciebie Boże wielbimy
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Ciebie Boże wielbimy
 
Procesja na zakończenie:
Z dawna Polski
Dziękujmy Matce Najświętszej za otrzymane łaski i prośmy o Jej opiekę nad narodem polskim.
 
Z dawna Polski