Propozycje śpiewów - XXII Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 27.08.2012 21:17

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Boże mocny, Boże cudów
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.”
 
Boże mocny
 
Przygotowanie darów:
Idźcie na cały świat
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
 
Idźcie na cały świat
 
Komunia:
Gdzie miłość wzajemna/Ja wiem, w kogo ja wierzę
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych.” lub ” Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”
 
Gdzie miłość
 
Ja wiem w kogo
 
Uwielbienie:
Dzięki, o Panie
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Dzięki o Panie
 
 
Procesja na zakończenie:
Bóg stał się kiedyś
Bóg stał się kiedyś jednym z nas, aby wskazać nam dobrą drogę i nauczyć jak nią podążać. Stając się podobnymi do Niego, miejmy na uwadze słowa z dzisiejszej Liturgii Słowa: „Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.”
 
Bóg kiedyś stał się