Propozycje śpiewów - XXIII Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 03.09.2012 22:19

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Idzie, idzie Bóg prawdziwy/Boże w dobroci
W nawiązaniu do antyfony na wejście: Panie, jesteś sprawiedliwy, i wyrok Twój jest słuszny, postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.”
 
Boże w dobroci
 
Idzie, idzie
 
Przygotowanie darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, w której słyszymy: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić”.
 
Chrystus, Chrystus...
 
 
Komunia:
Boże, jesteś moim Bogiem ( Ciebie całą duszą pragnę)
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego.” lub ” Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.”
 
Boże jesteś moim Bogiem
 
Uwielbienie:
Dziękczynne pieśni/Ciebie będę Boże prawy
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Ciebie będę
 
Dziękczynne pieśni
 
 
Procesja na zakończenie:
Ojcze z niebios
Na zakończenie oddajmy się w ręce dobrego i sprawiedliwego Ojca, wierząc, że Jego wola może wszystko.
 
Ojcze z niebios