Propozycje śpiewów - XXIV Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 12.09.2012 19:14

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Boże obdarz Kościół swój
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. Wysłuchaj prośby swojego sługi oraz ludu Twojego.”
 
Boże obdarz Kościół Twój
 
Przygotowanie darów:
Panie, Ty widzisz Krzyża się nie lękam
W  śpiewie przed Ewangelią słyszymy: "Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa, dzięki któremu świat stal się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
 
Panie Ty widzisz
 
Komunia:
Bądź pochwalon na wieki/Oto święte Ciało Pana
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Jak cenna jest Twoja łaska, Boże, ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł.” lub ” Kielich błogosławieństwa, nad którym składamy dziękczynienie, jest udziałem we Krwi Chrystusa; Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa.”
 
Bądź pochwalon na wieki
 
Uwielbienie:
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
 
Procesja na zakończenie:
W Krzyżu cierpienie
W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa.”
 
W krzyżu cierpienie