Propozycje śpiewów - XXVI Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

publikacja 24.09.2015 11:28

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Pokładam w Panu ufność mą
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i nie strzegliśmy Twoich przykazań. Lecz zechciej wsławiać swe imię i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego.”
 
Pokładam w Panu
 
Przygotowanie darów:
Niechaj z nami będzie Pan
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.”
 
Niechaj z nami
 
Komunia:
Pan Jezus już się zbliża/Gdzie miłość wzajemna
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Pomnij, Panie, na słowo wyrzeczone do swojego sługi, przez które dałeś mi nadzieję, w moim utrapieniu jest mi ono pociechą.” lub ” Po tym poznaliśmy miłość Bożą, że Jezus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.”
 
Pan Jezus już się zbliża
 
Gdzie miłość wzajemna
 
Uwielbienie:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Radośnie Panu
 
Procesja na zakończenie:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
W dzisiejszej Liturgii Słowa słyszeliśmy o tym, że to Chrystus i Jego nauka jest dla nas nadzieją, gdy wokół zgorszenie, zazdrość i niegodziwi bogacze.
 
Chrystus Chrystus...