Propozycje śpiewów - XXVII Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 01.10.2012 20:53

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Cały świat niech śpiewa/Niech będzie Najwyższemu cześć
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Panie, wszystko podlega Twej władzy i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko: niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. Ty jesteś Panem wszechświata.”
 
Cały świat
 
Niech będzie Najwyższemu
 
Przygotowanie darów:
Przykazanie nowe daję wam
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.”
 
Przykazanie nowe
 
Komunia:
Pan, mój Wódz i Pasterz mój/Jeden chleb
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, dla duszy, która Go szuka.” lub ” Ponieważ jeden jest Chleb, przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba i pijemy z jednego Kielicha.”
 
Pan mój Wódz
 
Jeden chleb
 
Uwielbienie:
Niech z serca płynie pieśń
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Niech z serca
 
Procesja na zakończenie:
Złącz Panie miłujących Cię
W dzisiejszej Liturgii Słowa słyszeliśmy: „Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi.”
 
Złącz Panie