XXVIII Tydzień Zwykły

Piotr Alabrudziński

dodane 13.10.2012 20:14

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Rok wiary, rok wiary, rok wiary”. Kolejne hasło, slogan, który będziemy powtarzać przy każdej okazji? Ale sloganom nie można ufać – w ostateczności ufać można tylko komuś, osobie. Slogany nic w naszym życiu nie zmienią, bo zmiana jest nowością. Zmienić może nas jedynie łaska, a tej nie potrafimy sprowadzić do siebie. Możemy ją jedynie (!) dostrzec i przyjąć. A łaskę można dostrzec wszędzie, w każdej przestrzeni mojego życia, w każdej radości i każdej ranie. Bo łaska to nie slogan, to nie coś. Łaska to KTOŚ!