Propozycje śpiewów - XXIX Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 15.10.2012 09:58

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Kto się w opiekę/U Ciebie Boże schronienie me
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.”
 
Kto się w opiekę
 
U Ciebie Boże
 
Przygotowanie darów:
Jezus Chrystus ufność ma
W dzisiejszej Liturgii Słowa słyszymy: ” Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.”
 
Jezus Chrystus ufność ma
 
Komunia:
Panie, pragnienia ludzkich serc/Sławcie usta ciało Pana
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Oczy Pana zwrócone na bogobojnych na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci, i żywił ich w czasie głodu.” lub Syn Człowieczy przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu”
 
Panie pragnienia ludzkich serc
 
Sławcie usta
 
Uwielbienie:
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Dziekujemy Ci Ojcze nasz
 
Procesja na zakończenie:
Zawitaj Królowo Różańca świętego
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń do Matki Bożej Różańcowej, prosząc by rozważania na październikowych nabożeństwach różańcowych, pomagały nam zbliżać się do Boga, przez Jej wstawiennictwo.
 
Zawitaj Królowo