Propozycje śpiewów - XXX Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 23.10.2012 20:45

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Boże, jesteś moim Bogiem (Ciebie całą duszą pragnę)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza.”
 
Boże jesteś moim Bogiem
 
Przygotowanie darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: ” Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię..”
 
Chrystus, Chrystus
 
Komunia:
Ludu Kapłański
W nawiązaniu do antyfon na komunię: „Będziemy się radować ze zbawienia i wielbić imię Pana Boga naszego.” lub „Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze na wdzięczną wonność Bogu.”
 
Ludu kapłański
 
Uwielbienie:
Niechaj będzie uwielbiony
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Niechaj będzie uwielbiony
 
Procesja na zakończenie:
Zawitaj Matko różańca
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń do Matki Bożej Różańcowej, prosząc by rozważania na październikowych nabożeństwach różańcowych, pomagały nam zbliżać się do Boga, przez Jej wstawiennictwo.
 
Zawitaj Matko