Propozycje śpiewów - Rocznica Poświęcenia Kościoła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 23.10.2012 21:17

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Boże, obdarz Kościół Twój
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Pełen majestatu jest Bóg w swojej świątyni. Bóg naszych ojców sam daje swojemu ludowi potęgę i siłę. Niech będzie Bóg błogosławiony.”
 
Boże obdarz Kościół Twój
 
Przygotowanie darów:
Na skale Kościół stoi
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: ”Ty jesteś Piotr-Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.”
 
Na skale Kościół
 
Komunia:
Jeden chleb
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży w nas mieszka. Świątynia Boga jest święta, a my nią jesteśmy.”
 
Jeden chleb
 
Uwielbienie:
Ciebie, Boga wysławiamy
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Ciebie Boga wysławiamy
 
Procesja na zakończenie:
Jak miłe przybytki nam dał/Pieśń do Patrona Świątyni
Na zakończenie dziękujmy Bogu za to miejsce naszych wspólnych spotkań, za dom modlitwy, za nasz dom.
 
Jak miłe przybytki