Propozycje śpiewów - XXXI Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 30.10.2012 19:19

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Nie opuszczaj nas
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Spiesz mi na pomoc, Panie, zbawienie moje.”
 
Nie opuszczaj nas
 
Przygotowanie darów:
Przykazanie nowe daję wam
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: ” Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.”
 
Przykazanie nowe
 
Komunia:
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Ty, Panie, ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości przy Tobie.”
 
Pan, mój Wódz
 
Uwielbienie:
Cały świat niech śpiewa
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Cały świat
 
Procesja na zakończenie:
Głoś imię Pana
W Ewangelii słyszeliśmy: „Słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą."
 
Głoś imię Pana