Propozycje śpiewów - XXXII Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 06.11.2012 12:20

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Boże mocny, Boże cudów
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucho na moje wołanie.”
 
Boże mocny
 
Przygotowanie darów:
Kochajmy Pana
W drugim czytaniu Liturgii Słowa słyszymy: ” A tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.”
 
Kochajmy Pana
 
Komunia:
O Panie, Tyś moim Pasterzem
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę.”
 
O Panie Tyś moim Pasterzem
 
Uwielbienie:
Kłaniam się Tobie
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Kłaniam się Tobie
 
Procesja na zakończenie:
Boże coś Polskę
W sposób szczególny pomódlmy się za naszą ojczyznę, świętując dzień odzyskania niepodległości.
 
Boże coś Polskę