Propozycje śpiewów - XXXIII Niedziela Zwykła

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 13.11.2012 09:00

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Do Ciebie wznoszę serce me
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Pan mówi: Myśli moje są myślami pokoju a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.”
 
Do Ciebie wznoszę
 
Przygotowanie darów:
Niech się radują niebiosa i ziemia
W Ewangelii słyszymy: ” W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.”
 
Niech się radują
 
Komunia:
Być bliżej Ciebie chcę
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, w Panu Bogu pokładać nadzieję.”
 
Być bliżej Ciebie chcę
 
Uwielbienie:
Niech będzie Najwyższemu cześć
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Niech będzie Najwyższemu cześć
 
Procesja na zakończenie:
Kto się w opiekę
W psalmie między czytaniami słyszeliśmy: „Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem.”
 
Kto się w opiekę