Propozycje śpiewów - Chrystusa Króla

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 20.11.2012 09:48

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Idziesz przez wieki
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Baranek, który został zabity godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.”
 
Idziesz przez wieki
 
Przygotowanie darów:
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, która bezpośrednio nawiązuję do Uroczystości Chrystusa Króla.
 
Bóg nad swym ludem
 
Komunia:
Cóż Ci Jezu damy
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. Pan obdarzy swój lud pokojem.”
 
Cóż Ci Jezu damy
 
Uwielbienie:
Niechaj będzie uwielbiony
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Niechaj będzie uwielbiony
 
Procesja na zakończenie:
Chrystus Wodzem/Nie rzucim Chryste
Śpiewem na zakończenie uczcijmy Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
 
Chrystus Wodzem
 
Nie rzucim Chryste