5 grudnia

diak. Piotr Alabrudziński

dodane 04.12.2013 23:20

Boże, nasz Ojcze, okaż swoją potęgę i wspieraj nas wielką mocą, niech Twoje miłosierdzie przyspieszy zbawienie, które powstrzymują nasze grzechy. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Jest taki moment i takie słowa w każdej Eucharystii, który pasuje do słów dzisiejszej kolekty. „Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła…” Grzech zawsze czyni mnie innym niż Bóg, tylko że ta inność wcale nie oznacza świętości. Na całe szczęście – „gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”. Każde zło może być zalane oceanem dobra – trzeba tylko na to pozwolić. Trzeba tylko spełniać to, o co prosimy Boga – bardziej skupić się na wierze, niż na grzechu…