Propozycje śpiewów - Niepokalane Poczęcie NMP

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 04.12.2014 18:41

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Matko niebieskiego Pana/Witaj święta i poczęta niepokalanie
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,  jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.”
 
Matko niebieskiego Pana
 
Witaj święta
 
Przygotowanie darów:
Błogosławiona jesteś, Maryjo
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
 
Błogosławiona jesteś Maryjo
 
Komunia:
Ciebie na wieki wychwalać będziemy
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Głoszę Twoją chwałę, Maryjo, z Ciebie bowiem wzeszło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.”
 
Ciebie na wieki
 
Uwielbienie:
Magnificat
Razem z Maryją uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Magnificat
 
Procesja na zakończenie:
Gwiazdo morza głębokiego
Na zakończenie wspólnie módlmy się o wstawiennictwo Matki Bożej.
 
Gwiazdo morza