15 grudnia

Piotr Alabrudziński

dodane 14.12.2012 23:00

Wszechmogący Boże, niech w naszych sercach zajaśnieje blask Twojej chwały i rozproszy ciemności grzechu, aby w chwili przyjścia Twojego Syna okazało się, że jesteśmy dziećmi światłości. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Blask chwały Bożej w sercu. Brzmi pięknie. Tylko jaka rzeczywistość za tym stoi? Św. Ireneusz mówi, że chwałą Boga jest żyjący człowiek. Stąd prosty wniosek – chodzi o serce, które żyje, naprawdę. Apokalipsa mówi: „masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły” (3, 1). Odnajdujesz się w tym? Może właśnie czas rozpocząć nowe życie – życie dla Boga, w oczekiwaniu na przyjście Jezusa. Przecież tęsknota jest już początkiem.