Propozycje śpiewów - IV Niedziela Adwentu

oprac.: Marta Żelazowska

dodane 19.12.2012 10:48

Proponowane śpiewy można znaleźć w śpiewnikach: DROGA DO NIEBA, EXSULTATE DEO, ŚPIEWNIK LITURGICZNY, ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, ABBA OJCZE.

Procesja wejścia:
Stworzycielu gwiazd świecących/Grzechem Adama
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków,  niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.”
 
Stworzycielu gwiazd
 
Grzechem Adama
 
Przygotowanie darów:
Archanioł Boży Gabriel
W śpiewie przed ewangelią słyszymy: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.”
 
Archanioł Boży Gabriel
 
Komunia:
Spuście nam na ziemskie niwy
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel”
 
Spuśćcie nam
 
Uwielbienie:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy
Uwielbiajmy Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Dziękczynne pieśni
 
Procesja na zakończenie:
Urząd zbawienia ludzkiego
W drugim czytaniu słyszeliśmy: „I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem.”
 
Urząd zbawienia