8 stycznia

AP

publikacja 08.01.2022 00:00

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele...

8 stycznia Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

... spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje…

Moda. Często sprowadza się do bycia jak ktoś inny. Podporządkowanie się do jakiegoś schematu – w wymiarze zewnętrznym. A co z modą na bycie bogiem? Chyba panuje wśród wielu ludzi. Niestety – także i ona przejawia się czysto zewnętrznie i to pozornie – w wydumanej sile, pseudo-władzy nad innymi, urojonej wierze we własną boskość bez żadnych podstaw. Tymczasem to Jezus jest Jedynym Modelem, którego można naśladować w tej materii. Chodzi jednak o naśladowanie najbardziej wewnętrzne. W czym konkretnie? Sam poszukaj odpowiedzi w Flp 2, 6 – 8…