12 stycznia

Piotr Alabrudziński

dodane 11.01.2013 23:00

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez Twojego Syna sprawiłeś, że staliśmy się nowym stworzeniem, niech Twoja łaska przekształci nas na wzór Chrystusa, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Twoim bóstwem. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Znamy to bardzo dobrze – odwieczny podział świata na strefę sacrum i profanum. Nieprzezwyciężony konflikt. Czy jednak na pewno? A co z Jezusem? Nie był On targany wewnętrznymi konfliktami odnośnie swojej rozdwojonej tożsamości. A zatem nie musi być dualizmu: sacrum i profanum. Wszystko można pogodzić – w sobie zadawszy śmierć wrogości (por. Ef 2, 16).