Chrzest Pański

Piotr Alabrudziński

dodane 12.01.2013 18:06

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

„Kochać, jak to łatwo powiedzieć”. Chyba wszyscy dobrze znamy te słowa jednej z polskich piosenek. Powiedzieć pewnie łatwo, ale żyć w miłości – to o wiele trudniejsze. Bo przecież „miłość jest niepokojem”. Nie można w niej trwać – stagnacja i monotonia to znani mordercy miłości… A zatem? Miłość każdego dnia powinna być i ta sama i inna, nowa – bo przecież każde „dzisiaj” mojego życia jest takie samo i inne, nowe… Proszę Cię, Panie, daj mi korzenie i skrzydła, Wodę i Wiatr…