Propozycje śpiewów - IV Niedziela Zwykła

oprac.: Szymon Mikos

publikacja 28.01.2013 21:41

DN – Droga do nieba, SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL

Wejście:
Boże lud Twój czcią przejęty
DN 181, SL 245, SK 507
Wyraźmy główne myśli antyfony na wejście i prośmy by Bóg przyjął nas do siebie, byśmy mogli głosić wszechmocność Jego dzieł.
 
Przygotowanie Darów:
Przykazanie nowe daję wam
DN 299, SL 183, SK 478
Módlmy się słowami, którymi nauczał nas św. Paweł w drugim Czytaniu.
 
Komunia:
Zbliżam się w pokorze
DN 693, SL 298, SK 230
W antyfonie na komunię modlimy się „Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą” . Tę samą myśl zawiera 7 zwrotka tej pieśni.
Lub
Błogosławieni ubodzy i cisi
DN 196
Pieśń nawiązująca bezpośrednio do drugiej spośród proponowanych przez Mszał antyfon komunijnych.
 
Uwielbienie:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
DN 327, SL 031, SK 467
W psalmie słyszeliśmy: „Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, * od łona matki moim opiekunem.” Powtórzmy tę myśl w pieśni uwielbienia śpiewając: „byłem słabym dzieckiem Twym – Tyś mnie w ramiona wziął”.
 
Zakończenie:
Być bliżej Ciebie chcę
DN 204, SK 442
W psalmie responsoryjnym słyszymy wezwanie „Bądź dla mnie skałą schronienia *  i zamkiem warownym, aby mnie ocalić” powierzmy się zatem Bożej opiece śpiewając „Niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok”.
 
Uwaga: Tytuł pieśni jest równocześnie linkiem do nut.