Propozycje śpiewów - Środa Popielcowa

oprac.: Mateusz Czub i Marcin Juraha

dodane 09.02.2013 20:25

Dwie propozycje do wykorzystania w Środę Popielcową.

Propozycja I (Mateusz Czub)

ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Siedleckiego, wydanie XL
DN – Śpiewnik Droga do Nieba
ExD – Śpiewnik Exultate Deo

Wejście:
Bądź mi litościw, Boże nieskończony
ŚK 83, DN 463, ExD 287
Rozpoczynając Wielki Post, nawiązując do Antyfony na Wejście, ukórzmy się przed Bogiem, prosząc o Jego miłosierdzie.
 
Posypanie głów popiołem:
Posypmy głowy popiołem
ŚK 89, DN 460
Bliskie jest Królestwo Boże
ŚK 84, DN 464 , ExD 288
Dałeś nam przykład, o Jezu
ŚK 85, ExD 333
Pochylając głowę i przyjmując popiół na znak pokuty śpiewajmy pieśni pokutne wyrażające naszą skruchę.
 
Ofiarowanie darów:
Serce me do Ciebie wznoszę
ŚK 91
Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii wznieśmy nasze serca do Boga Ojca, który ,,widzi w ukryciu”
 
Komunia Święta:
Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało
ŚK 229, ExD 383
Oto Święte Ciało Pana
ŚK 208
Wychwalajmy Pana za wspaniały dar Jego Miłości.
 
Uwielbienie:
Duszo Chrystusowa
ŚK 187, ExD 581
W Ewangelii św. Mateusza Jezus mówi do swoich uczniów, aby strzegli się złych uczynków. Podczas uwielbienie Boga po Komunii św., zaśpiewajmy pieśń "Duszo Chrystusowa", w której prosimy: ,,Od złego wroga obroń mnie… „
 
Zakończenie:
Z tej biednej ziemi
ŚK 254, DN 517, ExD 252
Kończąc Eucharystię prośmy Jezusa o jego opiekę nad nami na cały Wielki Post.

Propozycja II (Marcin Juraha)

DN – Droga do Nieba
Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX
Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL
SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL
SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej)
 
Wejście:                                
 
Bądź mi litościw              DN 463 Sd 659 Sdl 83 SL 121 SP 109
Miłosierdziem Twoim, Panie      DN 219 SL 22 SP 567
Nawróć się, ludu              DN 472 Sdl 87 SP 116
 
Antyfona na wejście na Środę Popielcową została zaczerpnięta z Księgi Mądrości (por. Mdr 11, 24-25. 27): „Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie * i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. * Nie zważasz na grzechy ludzi, * aby mogli się nawrócić, * przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym”.
 
Posypanie głów popiołem:  
 
Posypmy głowy popiołem     DN 460 Sd 131 Sdl 89 SL 128 SP 118
Przed oczy Twoje, Panie      DN 477 Sd 628 Sdl 578 SL 545 SP 119
 
Przygotowanie darów:        
 
Bliskie jest Królestwo Boże   DN 464 Sdl 84 SL 122 SP 110
Z tej biednej ziemi 1-2           DN 736 Sd 224 Sdl 254 SL 313 SP 336
 
W dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią (Jl 2, 13) słyszeliśmy: „Nawróćcie się do waszego Boga, On bowiem jest łaskawy i miłosierny”.
 
Komunia:
                             
Szczęśliwy i nie zna kaźni    DN 6.5 Sd 608 Sdl 584s SL 513.1 SP 7
Wydawajcie owoce godne      DN 482
 
Antyfona na Komunię została wyjęta z Ps 1 (por. Ps 1, 2-3): „Kto to rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą, * wyda owoc w swoim czasie”.
 
Uwielbienie po Komunii:    
 
Dzięki, o Boże Ojcze, składamy     SP 299
Dzięki, o Panie, składamy              DN 315 Sd 470 Sdl 450 SL 28 SP 300
Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu    DN 330 Sdl 524 SL 33
 
Uwielbiamy Pana Boga śpiewem powyższych pieśni, które nawiązują do dzisiejszej liturgii Słowa Bożego.
 
Zakończenie:                        
 
Przepuść, Panie, przepuść    DN 54.3/.4 Sd 490 Sdl 90 SL 130.1/.2
 
Na zakończenie liturgii warto zaśpiewać pieśń „Przepuść, Panie, przepuść”, która nawiązuje do pierwszego czytania.