Propozycje śpiewów - I Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Damian Skowroński

dodane 13.02.2013 21:51

ŚK- Śpiewnik Kościelny wydanie XL ŚL- Śpiewnik Liturgiczny

Wejście:
Z tej biednej ziemi
ŚK 254, ŚL 313
W nawiązaniu do antyfony: "Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, wyzwolę go i okryję sławą, obdarzę go długim życiem."

Przygotowanie darów:
Kto się w opiekę
ŚK 458, ŚL 253
W nawiązaniu do Psalmu Responsoryjnego zaśpiewajmy tę pieśń, która jest jego parafrazą.

Komunia:
Ojciec nam powierzył słowo
ŚK 203, ŚL 284
W nawiązaniu do treści Ewangelii oraz antyfony na Komunię.

Uwielbienie:
Upadnij na kolana
ŚK 525, ŚL 36
Uwielbiajmy Pana Boga oraz chętnie wzywajmy innych by to czynili.

Zakończenie:
Krzyżu Święty (1,4)
ŚK 107, ŚL 146
Podtrzymując polską tradycję na zakończenie zaśpiewajmy pieśń, która nawiązuje do tematyki pasyjnej.