14 lutego

Piotr Alabrudziński

dodane 13.02.2013 23:00

Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa i uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Pewnie nie tutaj miejsca na robienie takich wyznań, ale… Nigdy nie uczyłem się języka rosyjskiego. Nie znam też cyrylicy. Języka polskiego uczę się z kolei od dzieciństwa. Znam alfabet, rozumiem znaczenie słów. Kiedy jednak patrzę czasem w rachunku sumienia na siebie widzę, że niektóre fragmenty Ewangelii mogę czytać zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim. Życie nie pokazuje żadnych różnic na tym polu. Niestety… Czy Ty też tak masz?