Propozycje śpiewów - II Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Wojciech Czech i Bogumiła Kutacha

dodane 20.02.2013 23:34

Dwie propozycje.

I wersja (Wojciech Czech)

Pieśni ze śpiewnika Księdza Jana Siedleckiego.

Wejście
Bądź mi litościw
Na początek Mszy, zaśpiewajmy pieśń pokutną.
 
Przygotowanie darów
Najsłodszy Jezu
W dzisiejszej Ewangelii czytamy opis Przemienienia Jezusa, dlatego na ofiarowanie zaśpiewajmy pieśń do Przemienienia Pańskiego.
 
Komunia święta
Pójdż do Jezusa
Prośmy Jezusa aby w czasie Wielkiego Postu, przemieniał nasze serca, przygotowując nas na czas Zmartwychwstania.
 
Uwielbienie
O krwi najdroższa
Dziękujmy Jezusowi za krew którą za nas przelał oraz ciało którym nas posila.
 
Zakończenie
Matko Najświętsza
Polećmy się Matce Boga na dalszą część Wielkiego Postu.

II wersja (Bogumiła Kutacha)

Na wejście:
1. Hymn na Rok Wiary Credo Domine 3 zwrotka - strona wiary.pl
    W nawiązaniu do obecnie trwającego Roku Wiary.
2. Boże, Jesteś moim Bogiem - ŚK 436
    W odwołaniu do drugiego czytania z Listu Św. Pawła Apostoła do Filipian: ,, Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy      Pana  naszego Jezusa Chrystusa." 
 
Na ofiarowanie:
1. Pójdź do Jezusa - ŚK 474,  Abba Ojcze str.131, DN 665
 W nawiązaniu do modlitwy nad darami: ,, Niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała."
2. Zmiłuj się Boże, zmiłuj nad grzesznikiem - DN 485, ŚK 96
W nawiązaniu do drugiego czytania: ,, Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani."
 
Na komunię:
1. Ja wiem w kogo ja wierzę - ŚK 190, DN 645
2. Jezu drogi, Tyś miłością - ŚK 192, DN 270,
W odniesieniu do antyfony na komunię: ,, To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie."
 
Uwielbienie:
1. Kłaniam się Tobie - EX 468, ŚK 200, DN 648
2. Cóż Ci Jezu damy - Ex 525, ŚK 447, DN 617
,,Boże nasz Ojcze przyjąwszy Najświętszy Sakrament składamy Tobie dziękczynienie."
 
Na zakończenie:
1. Krzyżu mój krzyżu - EX 322, ŚK 106, DN 502
2. Któryś za nas cierpiał rany - ŚK 108a,b; DN 67.5a,5b;
Na koniec zaśpiewajmy pieśń z okresu Wielkiego Postu.