Propozycje śpiewów - IV Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Paweł Błażejak i Bogumiła Kutacha

dodane 07.03.2013 21:51

Dwie propozycje

Propozycja I (Paweł Błażejak)

Procesja wejścia
Bądź mi litościw, Boże nieskończony (Ź 68, Siedl. 83)
W nawiązaniu do wersetów Psalmu Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku.
 
Przygotowanie darów
Panie, przebacz nam (Siedl. 577, Ź 645) lub Bliskie jest Królestwo Boże (Ź 69, Siedl. 94)
Nawiązując do Drugiego Czytania: W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.
 
Uczta Komunijna
Jezusa ukrytego (Ź 175, Siedl. 196)
Wyznajmy wiarę w Jezusa ukrytego w Sakramencie Ołtarza
 
Uwielbienie
Chwała i dziękczynienie (Ź 175, Siedl. 186)
Uwielbiajmy Chrystusa, aby nasza miłość była szczera – z Modlitwy po Komunii
 
Rozesłanie
Któryś za nas cierpiał rany… (Ź 93, Siedl. 108)
Na koniec wypada zaśpiewać Pieśń Wielkopostną
 
 
Ź – Źródło – Śpiewnik Parafialny – Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2005,
Siedl. – ks. Jan Siedlecki Śpiewnik Kościelny, wyd. 40, Kraków 2011

Propozycja II (Bogumiła Kutacha)

Procesja wejścia
1. Bądź mi litościw - EX 287, SK 83, DN 463, Abba Ojcze str. 350
Odwołując się do dzisiejszego psalmu responsoryjnego: ,, Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi."
2. Ojcze z niebios - EX  485, SK 465, DN 224, Abba Ojcze str. 556
,, Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował i posłał  Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy."
3. Być bliżej Ciebie chcę - SK 442, DN 204, Abba Ojcze str. 506
Odwołując się do słów z dzisiejszej Ewangelii: ,, Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy."
 
 
Przygotowanie darów
1. O krwi najdroższa - EX 328, SK 115, DN 513, Abba Ojcze str. 409
2. Przyjmij Ojcze hostię białą - strona wiary.pl zasobnik nutowy zakładka pieśni mszalne
3. Jeden chleb - EX 461, SK 191, DN 269, Abba Ojcze str. 84
Odwołując się do modlitwy nad darami: ,, Panie, nasz Boże, przynosimy Tobie dary na ofiarę, która nas uzdrawia.
 
Uczta komunijna
 
1. Jam jest chlebem żywym - EX 529, SK 189, DN 268, Abba Ojcze str. 82
2. Skosztujcie i zobaczcie - EX 567, SK 221, DN 301, Abba Ojcze str. 981
3. Panie dobry jak chleb - EX 547, SK 209, DN 290, Abba Ojcze str. 117
4. O Panie, Ty nam dajesz - EX 537, SK 206, DN 281, Abba Ojcze str. 951
Odwołując się do refrenu dzisiejszego psalmu: ,, Skosztujcie wszyscy jak dobry jest Pan Bóg."
 
Uwielbienie
1. Dzięki o Panie - EX 161, SK 450, DN 315, Abba Ojcze str. 74
2. O Boże dzięki Ci składamy - SK 523, DN 13, Abba Ojcze str. 108
3. Dziękujemy Ci Ojcze nasz - EX 163, SK 451, DN 317, Abba Ojcze str.75
Tymi pieśniami uwielbiamy Boga Ojca i wyrażamy miłość do naszego Stwórcy.
 
Rozesłanie
1. Krzyżu Chrystusa - EX 320, SK 105, DN 500, Abba Ojcze str. 390
2. Krzyżu Święty nade wszystko - EX 323, SK 107, DN 503, Abba Ojcze str. 391
3. W krzyżu cierpienie - EX 334, SK 127, DN 532, Abba Ojcze str. 433
4. Krzyżu, mój krzyżu - EX 322, SK 106, DN 502
Na koniec zaśpiewajmy pieśń o krzyżu, symbolu naszego zbawienia, przygotowującą nas do głębszego przeżywania zbliżającego się Wielkiego Tygodnia.