Niedziela Palmowa

Piotr Alabrudziński

dodane 23.03.2013 20:56

Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Wcielenie i śmierć na krzyżu to przykład pokory. Tylko jakiej? Jak w takim kontekście zdefiniować pokorę – tylko jako uniżenie? A przecież pokora jest również prawdą o sobie… I rzeczywiście – gdyby nie Wcielenie i Pascha nie poznalibyśmy ani Jezusa, ani Boga jako Trójcy Osób… A bez czego nie da się poznać prawdziwej/ prawdziwego mnie?