Propozycje śpiewów - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

oprac.: Damian Skowroński

dodane 26.03.2013 21:49

ŚK- Śpiewnik Kościelny wydanie XL ŚL- Śpiewnik Liturgiczny

Wejście:
Wesoły nam dzień dziś nastał
ŚK- 161, ŚL- 202
W nawiązaniu do antyfony: "Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja."

Sekwencja:
Niech w święto radosne
Wykonanie sekwencji w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest obowiązkowe, w pozostałe dni Oktawy traktujemy ją fakultatywnie.

Przygotowanie darów:
Chrystus zmartwychwstan jest
ŚK- 151, ŚL- 194
Zaśpiewajmy te dawną pieśń w nawiązaniu do dzisiejszych Lekcji.

Komunia:
Otrzyjcie już łzy płaczący
ŚK- 157, ŚL- 198
Wstał Pan Chrystus
ŚK- 162, ŚL- 203
W nawiązaniu do antyfony: "
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, obchodźmy nasze święto w szczerej radości. Alleluja."

Uwielbienie:
Ciebie Boga wysławiamy
ŚK-492, ŚL- 473
W to najważniejsze Święto podczas całego roku liturgicznego uwielbiajmy Pana Boga tym hymnem.

Zakończenie:
Wesel się Królowo miła
ŚK- 159, ŚL- 201
Na zakończenie tej Mszy Świętej zaśpiewajmy parafrazę antyfony Regina caeli.