Wielki Piątek

Piotr Alabrudziński

dodane 28.03.2013 23:00

Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia, spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

I znów ta konieczność. Bliska, bo znana z codziennego życia. Im bardziej syn nie chce naśladować ojca, tym bardziej się do niego podświadomie upodabnia. Odrzucając coś w sposób bezrefleksyjny jeszcze bardziej się w tym zanurzamy. I chyba tak samo jest z podobieństwem do Adama. Im bardziej próbujemy o tym zapomnieć, tym mocniej pokazujemy je w naszym życiu… Ironia losu. Ale Jezus na krzyżu pokonuje tę ironię – i może ją pokonać również we mnie, jeśli zaakceptuję to dziwne obciążanie grzechem i skorzystam z Jego łaski…