20 kwietnia

Piotr Alabrudziński

dodane 19.04.2013 23:00

Boże, Ty wierzących w Ciebie obdarzyłeś nowym życiem w sakramencie chrztu świętego, otaczaj odrodzonych w Chrystusie nieustanną opieką, aby odpierali ataki złego ducha i zachowali Twoją łaskę. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Czasem można pomylić chrześcijaństwo ze słabością, bezsilnością. Takie zestawienie nie ma jednak nic z prawdy. Przecież „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Mogę nawet odpierać ataki złego ducha. Może warto bardziej zaufać swojej mocy – w Nim…