V Niedziela Wielkanocna

Piotr Alabrudziński

dodane 27.04.2013 17:13

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. Bardzo mądre słowa. Można je traktować jako definicję „prawdziwej wolności”, czyli takiej, która prowadzi do wiecznego dziedzictwa. Bo czy inna wolność ma sens?