Propozycje śpiewów - IX Niedziela Zwykła

oprac.: Szymon Mikos

dodane 30.05.2013 17:52

DN – Droga do nieba, SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL

Wejście:
Spojrzyj z nieba wysokiego
SK 482
Pieśń ta wyraża myśl zawartą w mszalnej antyfonie na wejście: Wejrzyj na mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy. * Boże mój, spojrzyj na moją nędzę i utrapienie, * i przebacz mi wszystkie grzechy”
 
Przygotowanie Darów:
O niewysłowione
SL 307, SK 245
Śpiewajmy na cześć Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu Jemu poświęconym.
 
Komunia:
Pójdź do Jezusa
SK 474,
W antyfonie na komunię modlimy się „nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. . Tę samą myśl zawiera ta pieśń w słowach „słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud”.
 
Uwielbienie:
Boże zmiłuj się nad nami
ExD 633, SK 440, SL 249
W psalmie międzylekcyjnym słyszymy by wszystkie narody głosiły chwałę Pana Boga – tę samą myśl wyrażajmy w tej pieśni uwielbienia
 
Zakończenie:
Błogi czas nam teraz świeci
SK 233
Rozpoczynając miesiąc czerwiec śpiewajmy tradycyjną polską pieśń.