7 czerwca

Wiktoria Wojtczak

dodane 07.06.2013 00:12

Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, * spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Niejednokrotnie tak wiele spodziewamy się od serca drugiego człowieka – żeby nas rozumiało, pocieszało, kochało. I jak często doznajemy zawodu i rozczarowania w związku z niespełnionymi oczekiwaniami. Jest jednak Ktoś, Kto nigdy nie zawodzi. Jego Serce jest wierne i obdarza obfitymi łaskami, wszystkimi, których naprawdę potrzebujemy. On kocha nas prawdziwie i wiecznie i wciąż czeka, kiedy nasze serce to odwzajemni.