Propozycje śpiewów - XII Niedziela Zwykła

oprac.: Damian Skowroński

dodane 20.06.2013 22:16

ŚL- Śpiewnik Liturgiczny

Wejście:
Kto się w opiekę
ŚL 253
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Pan jest mocą dla swojego ludu,  twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca.  Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu,  weź ich w opiekę na wieki.”

Ofiarowanie:
Pójdź do Jezusa
W nawiązaniu do słów Jezusa w Ewangelii: "Jeśli kto chce iść za Mną niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”.

Komunia:
Pan zstąpił z nieba
ŚL 288
W nawiązaniu do antyfony na komunię: „Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie,  a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie”.

Uwielbienie:
Dzięki, o Panie
ŚL 28
Uwielbiajmy Pana Boga poprzez dziękowanie mu za wszelkie dane nam łaski.

Zakończenie:
Twemu sercu cześć składamy
ŚL 311
W miesiącu czerwcu na zakończenie zaśpiewajmy pieśń skierowaną do Serca Pana Jezusa.