Propozycje śpiewów - XIII Niedziela Zwykła

oprac.: Paweł Błażejak

dodane 27.06.2013 16:06

Uwzględniają czytania i teksty mszalne.

Procesja wejścia:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
W nawiązaniu do antyfony: „Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu”
 
Przygotowanie darów:
Wspaniały Dawco miłości
W Modlitwie nad darami kapłan mówi: „…aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy”
 
Uczta komunijna:
Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić
W Roku Wiary wyznajmy wiarę w Jezusa ukrytego w Sakramencie Ołtarza
 
Uwielbienie:
Wielbię Ciebie w każdym momencie
Uwielbiajmy Chrystusa, Chleb życia wiecznego
 
Zakończenie:
Najświętsze Serce Boże
Dziś kończymy miesiąc poświęcony Bożemu Sercu i warto zaśpiewać pieśń do Najświętszego Serca
 
Uwaga: tytuł pieśni jest linkiem do nut (pdf)