20 lipca

Piotr Alabrudziński

dodane 19.07.2013 23:00

Boże, nieskończenie miłosierny, Ty powierzyłeś błogosławionemu Czesławowi głoszenie niezmierzonych bogactw Chrystusa, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali i żyjąc w Twojej obecności według Ewangelii, przynosili obfite owoce dobrych uczynków. Przez naszego Pana…

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Bóg widzi wszystko. Takie zdanie może brzmieć jak groźba. Można żyć w obecności Boga, będąc zanurzonym w strachu – tylko w tym nie ma ani literki z Ewangelii. Chodzi tymczasem o to, o czym mówi dzisiejsza kolekta – żyć w obecności Boga według Ewangelii. W Ewangelia to opowieść o Bogu, który szuka człowieka nie po to, by go złapać na gorącym uczynku, ale po to, by dać Mu nową nadzieję…