Propozycje śpiewów - Wniebowzięcie NMP

oprac. Marcin Juraha

dodane 13.08.2013 17:20

DN – Droga do Nieba Sd – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX Sdl – Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego, wyd. XL SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL SP – Skarbiec pieśni kościelnych ks. A. Reginka (Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej) Ź – Źródło. Śpiewnik do użytku parafialnego

MSZA W WIGILIĘ

 
Wejście:
Ciebie na wieki wychwalać będziemy
DN 760 Sd 289 Sdl 270 SL 346 SP 367 Ź 272
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie
DN 768 Sd 295 Sdl 278 SL 349 SP 373 Ź 274
Antyfona na wejście brzmi: „Wysławiamy Ciebie, Maryjo, * dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów * i na wieki triumfujesz z Chrystusem”.
 
Przygotowanie darów:
Matko Odkupiciela (1-2)
DN 809 Sd 9 Sdl 6 SP 27 Ź 292
Zdrowaś, Maryjo, Bogarodzico (2-3)
DN 892 Sd 364 Sdl 348 SL 391 SP 471 Ź 311
W Ewangelii (Łk 11, 27-28) usłyszeliśmy słowa: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Oddajmy cześć Dziewicy Maryi, która porodziła i wykarmiła Zbawiciela świata.
 
Komunia:
Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa
DN 635 Sd 233 Sdl 347 SL 273 SP 207 Ź
Daj mi Jezusa, o Matko moja
DN 762 SP 369 Ź
Witaj, Chrystusowe Ciało
DN 181 Sdl 507 SL 245 Ź 235
Zawitaj, Ciało z Maryi zrodzone
SP 290
Antyfona na Komunię nawiązuje do Ewangelii i brzmi: „Błogosławione łono Maryi Dziewicy, * które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego”.
 
Uwielbienie po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze, składamy
SL 299
Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu
DN 318
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana
DN 6.7 Sd 610 Sdl 584h SP 751.10c Ź s. 700
Wielbi dusza moja Pana
DN 7.11 Sdl 585g SP 751.10a-b Ź s. 702
Wielbij, duszo moja, Pana
DN 6.8 Sd 621 Sdl 586f SP 751.10d Ź s. 704
Uwielbiamy Pan Boga śpiewem powyższych pieśni, które nawiązują do dzisiejszej liturgii Słowa Bożego oraz charakteru uroczystości.
 
Błogosławieństwo ziół i kwiatów:
Królowej Anielskiej śpiewajmy
DN 786 Sd 304 Sdl 287 SL 358 SP 385 Ź 282
 
Zakończenie:
Pieśń maryjna
DN 741-896 Sd 280-365 Sdl 261-349 SL 341-392 SP 350-472 Ź 270-312
Na zakończenie liturgii zaśpiewajmy dowolną pieśń maryjną, np. „O Maryjo, czemu biegniesz w niebo?” czy „O Maryjo w niebo uniesiona”.
 
 

MSZA W DZIEŃ

 
Wejście:
Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko (1, 3)
DN 777 Sd 299 Sdl 282 SL 354 SP 378 Ź 278
Matko niebieskiego Pana
DN 808 Sd 315 Sdl 299 SL 364 SP 401 Ź 291
O Maryjo, czemu biegniesz w niebo?
DN 825 SP 413 Ź 570
O Maryjo w niebo uniesiona
Sd 330 Sdl 314 SP 418
Antyfony na wejście brzmią: „Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1) oraz „Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego”.
 
Przygotowanie darów:
Już Maryja w niebo wzięta
DN 783
Wzięta do nieba
DN 886
W czasie przygotowania darów wykonajmy pieśń ku czci Wniebowziętej Maryi.
 
Komunia:
Chrystus Pan karmi nas
DN 262 Sd 575 Sdl 518 SL 23 SP 212 Ź 169
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana            
DN 6.7 Sd 610 Sdl 584h SP 751.10c Ź s. 700
Wielbi dusza moja Pana
DN 7.11 Sdl 585g SP 751.10a-b Ź s. 702
Wielbij, duszo moja, Pana
DN 6.8 Sd 621 Sdl 586f SP 751.10d Ź s. 704
Antyfona na Komunię jest fragmentem Pieśni Maryi – Magnificat (Łk 1, 48-49): „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.”.
 
Uwielbienie po Komunii:
Alleluja Zbawienie, chwała i moc
DN 6.14 Sd 604 Sdl 584e SP 751.8
Pan uczynił wielkie rzeczy
DN 294 SP 610
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
DN 327 Sd 484 Sdl 467 SL 31 SP 306 Ź 515
Uwielbiamy Pan Boga śpiewem powyższych pieśni, które nawiązują do dzisiejszej liturgii Słowa Bożego oraz charakteru uroczystości.
 
Błogosławieństwo ziół i kwiatów:
Królowej Anielskiej śpiewajmy
DN 786 Sd 304 Sdl 287 SL 358 SP 385 Ź 282
 
 
Zakończenie:
Pieśń maryjna
DN 741-896 Sd 280-365 Sdl 261-349 SL 341-392 SP 350-472 270-312
Na zakończenie liturgii zaśpiewajmy dowolną pieśń maryjną, np. „Ciebie na wieki wychwalać będziemy” czy „Cześć Maryi, cześć i chwała”.