Propozycje śpiewów - XXI Niedziela Zwykła

oprac.: Damian Skowroński

dodane 22.08.2013 11:22

ŚL- Śpiewnik Liturgiczny, ŚK- Śpiewnik Kościelny (2011)

Wejście:
Boże, lud Twój
ŚL 245, ŚK 507
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.  Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.”

Przygotowanie darów:
Bliskie jest Królestwo Boże
ŚL 122, ŚK 84
W nawiązaniu do treści czytań.

Komunia:
U drzwi Twoich stoję, Panie
ŚL 296, ŚK 225
W nawiązaniu do antyfony na Komunię: „Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, ma życie wieczne,  a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

Uwielbienie:
Dzięki, o Panie
ŚL 28, ŚK 450
Dziękujmy Panu Bogu za wszystkie łaski i dary, które od niego otrzymaliśmy.

Zakończenie:
Gwiazdo śliczna, wspaniała (1, 4)
ŚL 353, ŚK 281
Zgodnie z tradycją zaśpiewajmy na zakończenie pieśń maryjną, tym bardziej motywuje nas do tego bieżący miesiąc- sierpień, w którym to szczególnie dużo uwagi poświęcamy Matce Bożej Częstochowskiej.