Propozycje śpiewów - XXIV Niedziela Zwykła

oprac.: Mateusz Czub

dodane 11.09.2013 22:11

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wejście:
Boże obdarz Kościół Twój…
Nawiązując do Antyfony na Wejście: ,,Użycz pokoju o Panie, tym, którzy Ci ufają…”

Ofiarowanie:
Wstanę i pójdę do mojego ojca…
Nawiązując do refrenu dzisiejszego psalmu responsoryjnego wyśpiewajmy pieśń o dobroci naszego Pana

Komunia Święta:
Kto się w opiekę…
Pójdź do Jezusa…

W antyfonie na Komunię czytamy: ,,Jak cenna jest Twoja łaska, Boże, ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł”.

Uwielbienie:
Jezu zostań w nas…
Uwielbiajmy Chrystusa za dar Zadatku Życia Wiecznego

Zakończenie:
Stała Matka Boleściwa
Matko Najświętsza, do Serca Twego

Obchodzimy również dziś wspomnienie NMP Bolesnej. Zaśpiewajmy pieśń mówiącą o Jej wielkim cierpieniu.