Propozycje śpiewów - XXV Niedziela Zwykła

oprac.: Damian Skowroński

dodane 18.09.2013 09:13

ŚK- Śpiewnik Kościelny (2011), ŚL- Śpiewnik Liturgiczny

Wejście:
Kto się w opiekę
ŚK 458, ŚL 253
W nawiązaniu do antyfony na wejście: "Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu,  w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie,  Ja ich wysłucham  i będę im Panem na wieki."

Ofiarowanie:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
ŚK 513, ŚL 181
W nawiązaniu do treści dzisiejszych czytań.

Komunia:
O Panie, Ty nam dajesz
ŚK 206
W nawiązaniu do antyfony na Komunię:  „Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania,  aby przestrzegano ich pilnie.  Oby niezawodnie zmierzały moje drogi  ku przestrzeganiu Twoich ustaw.”

Uwielbienie:
Upadnij na kolana
ŚK 525, ŚL 36
Nawołujmy cały Lud do wysławiania Boga.

Zakończenie:
Błogosław, Panie nas
ŚK 434, ŚL 242
Serdeczna Matko
ŚK 331, ŚL 380
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń „Błogosław, Panie nas”, bądź zgodnie z tradycją pieśń maryjną.